Přípravky proti chorobám rostlin

Přípravky proti chorobám rostlin slouží k ochraně rostlin proti houbovým chorobám, rzím, listovým skvrnitostem a padlí. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte informace o přípravku.